Výsledky vyhľadávania pre Oddanost

LOAJALITA, LOJALITA vernosť, oddanosť niečomu alebo niekomu, čestnosť, verné zmýšľanie
LOJALITA oddanosť, vernosť
ORTODOXIA pravovernosť, absolútna oddanosť cirkevnému alebo inému učeniu
SUBMISIA oddanosť podriadenosť pokora rezignácia
VERNOSŤ oddanosť