Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Oddele

ABSCISIA oddelenie, odňatie, opadávanie
ADMINISTRÁCIA hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
ALOPATRIA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov úplne oddelene
AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
AMBULANTNÝ pojazdný, sťahovavý, liečený v ambulantnom oddelení
ANAKLITICKÁ DEPRESIA depresia detí oddelených od matky
APART oddelene, po anglicky
ARN oddelenie neogénu
ARO anesteziologicko-resuscitačné oddelenie