Výsledky vyhľadávania pre Oddiel na 6 písmen

ABTEIL oddiel, po nemecky
KEUPER vrchný oddiel germánskeho triasu
LATORF stupeň vrchného oddielu paleogénu
OBIELY oddiely, po poľsky
PERUTY letecké oddiely
SANITA pôvodne zdravie zdravotnícka služba záchranná služba vojenský zdravotnícky oddiel hovorový výraz pre sanitku
SANITA vojenský zdravotný oddiel, pomocná zdravotná služba
SANITA zdravotnícky oddiel (hovor.)
SARMAT najvyšší oddiel miocénu
SEKTOR oddiel