Výsledky vyhľadávania pre Odlišne

INAK onak, inakšie, nie tak, odlišne, iným spôsobom
INÉ odlišné
IZOMÉRIA atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie, zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti
LAMPAS atlasová tkanina so vzorom, pruh odlišnej farby na vonkajších švíkoch nohavíc uniformy
METAMORFÓZA premena, zmena tvaru, vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu, premena hornín pôsobením horotvorných procesov, vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy
ONAK inak, inakšie, odlišne, onakým spôsobom
PARONYMUM zvukovo podobné ale významovo odlišné slovo
TRIMORFIA schopnosť látky vytvárať tri modifikácie odlišné štruktúrou trimorfizmus
TROCKIZMUS názory l. d. trockého a jeho stúpencov odlišné od oficiálnej boľševickej politiky