Výsledky vyhľadávania pre Odlucovanie

FLOTÁCIA rozdružovanie, odlučovanie jemných čiastočiek úžitkového nerastu z rmutu pomocou vzduchových bubliniek