Výsledky vyhľadávania pre Odovzda

APRETÚRA konečná úprava výrobku na zlepšenie vzhľadu a kvality, najmä kože, textilu a papiera, úprava textov pred odovzdaním do tlače
ARCHETYP pôvodné znenie textu, pravzor, pôvodný typ, pôvodná podoba, výchovou a kultúrou odovzdávaný a preberaný vzor
ÁTAD odovzdať, po maďarsky
CONSIGN odovzdať, po anglicky
odovzdá
DALI odovzdali
DAŤ odovzdať
DÁVA odovzdáva
DÁVAŤ odovzdávať
DEFETIZMUS porazenectvo, porazenecká nálada, neviera v úspech, skľúčenosť, odovzdanosť osudu, strach z neúspechu