Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Odpi

ABTEST podpis v indexe študenta
AKCEPT akceptácia (odb.), podpísanie zmenky
ALOGRAF testament napísaný cudzou rukou a podpísaný zostaviteľom
ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANONYM nemenovaný neznámy nepodpísaný autor, utajený pôvodca, neznámy človek
ANONYMNÝ nepodpísaný, bezmenný
ATEST podpis profesora v indexe
AUTOGRAF pôvodný rukopis, dielo písané vlastnou rukou, autogram, vlastnoručný podpis, zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov
AUTOGRAM vlastnoručný podpis, originál rukopisu