Výsledky vyhľadávania pre Odpovedal z

VETIL odpovedal (zast.)