Výsledky vyhľadávania pre Odtiahnu

ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie