Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Odvod

ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ALKENOL radikál odvodený od alkénov
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
ALKYL radikál odvodený od metánu
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín, 1 - mocný radikál
AMYL organická skupina odvodená od pentátu (chem.)
ANDRONYM ženské meno odvodené od mena muža
ARGINYL radikál odvodený od arginínu
ARYL jednoväzbová skupina odvodená od aromatických uhľovodíkov
ASENT vojenský odvod (zast.)