Výsledky vyhľadávania pre Okazia

OKAZE okázia, po česky
POPSUJÚ pokazia (hovor.)
SKAZIA pokazia
TARO tropická rastlina s jedlými hľuzami, tropická hľuza, kolokázia jedlá