Výsledky vyhľadávania pre Okom po

ANDANTE v hudbe: krokom, voľne, voľným tempom, skladba alebo veta skladby v tomto tempe
APART bokom, po anglicky
APOLLO parná lokomotíva spoločnosti West Cornwall Railway
ASIDE bokom, po anglicky
CCIR Commité Consultatif International Radiocommunication, Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (franc.skr.)
DOLINA geomorfologický útvar, údolie, pozdĺžny úsek zemského povrchu medzi kopcami (s vodným tokom)
KYKLOP obor, velikán, silák (podľa starogréckych bájnych obrov s jediným okom uprostred čela)
LAKMUSOVÝ PAPIERIK filtračný papier impregnovaný lakmusovým roztokom, ktorý sa pri ponorení do kyseliny sfarbí do červena a pôsobením zásad do modra
LOCO lokomotíva, po anglicky
MAKROFYZIKA náuka o objektoch pozorovateľných voľným okom, odbor fyziky