Výsledky vyhľadávania pre Okov

ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABS antiblokovací brzdný systém (skr.)
ABS antiblokovací systém zabraňujúci zablokovaniu kolies pri brzdení automobilu (auta), protišmykové zariadenie cestných vozidiel
ABS systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení automobilu
ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ABYSÁLNY hlbinný, žijúci vo veľkých hĺbkach, hlbokomorský, hlbokovodný
ACER značka notebookov, značka počítačov
ADSORBENT látka pohlcujúca na svojom povrchu látky z roztokov alebo plynov
AGENDA súhrn bodov pripravených na rokovanie