Výsledky vyhľadávania pre Okrem na 5 písmen

FLUÁT soľ kyseliny fluorokremičitej, veľmi prudký jed
KREIS okrem, po nemecky
KROME okrem (kraj.)
KROME okrem (nár.)
NADTO okrem toho, navyše (zastar.)
ORLOJ vežové hodiny s bohatou výtvarnou výzdobou, ukazujúce okrem času aj iné údaje, napr. astronomický čas, postavenie Slnka a Mesiaca na oblohe a pod.
SUNNA väčšinový prúd ortodoxného islamu, ktorého prívrženci sa opierajú okrem Koránu aj o sunnu
VYJMA okrem, po česky