Výsledky vyhľadávania pre Okula

HELIOSKOP okulár ďalekohľadu umožňujúci priame pozorovanie Slnka
OKOVALA okula
OKULÁTOR šošovka okulára
POKOVALASOM pokula som
STEREOPSIA priestorové videnie sveta, binokulárne videnie, pri ktorom vzniká aj priestorový vnem