Výsledky vyhľadávania pre Olejovita kvapalina

DECHT hustá, tmavá, olejovitá kvapalina vznikajúca pri tepelnom rozklade organických látok bez prístupu vzduchu
CHLORAL olejovitá kvapalina
LYZOL olejovitá dezinfekčná kvapalina
OLEUM olejovitá kvapalina