Výsledky vyhľadávania pre Olim

JANOŠTIN slovenský športový funkcionár (Jarolím, 1945-1998)
KOMUNIKÁCIA odovzdávanie informácií medzi subsystémami sústav alebo medzi systémom a okolím (inf.)
POVOLÍM dám súhlas, dovolím
TÍŠIM chlácholím