Výsledky vyhľadávania pre Omse

ANAFORA hlavná časť omše
GRADUÁLA časť omše medzi epištolou a evanjéliom
ITE koniec latinskej omše
ITE koniec omše
ITE koniec omše, po latinsky
KONCELEBRÁCIA slúženie omše viacerými kňazmi
KONSEKRÁCIA posvätenie, svätenie, súčasť katolíckej omše, tzv. premena
KRÉDO vyznanie viery, presvedčenie, viera, názor, časť katolíckej omše
LAVABO časť katolíckej omše po obetovaní
OFERTÓRIUM časť katolíckej omše, tzv. obetovanie