Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Onam

AGLUTINÁCIA tvorenie slov a ich tvarov odlíšiteľnými príponami,
ACHKÁME vzdycháme, stonáme (expr.)
ALESTEN značka sulfónamidu
AROMATERAPIA liečba vôňami
ČINÍM konám robím
ČINÍME konáme robíme
HINTOV parádny koč ťahaný koňami (zast.)
IKONOSTAS drevená stena s ikonami
IKONOSTAS stena v pravoslávnom kostole, stena s ikonami
IKONOSTAS stena zdobená ikonami v chráme s tromi vchodmi oddeľujúca v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch oltárnu časť od priestoru pre veriacich