Výsledky vyhľadávania pre Opát cirk

ABBATE opát (cirk.)
KURÁTOR opatrovateľ, opatrovník, správca, dozorujúci úradník, v protestantskej cirkvi laický predstaviteľ cirkví