Výsledky vyhľadávania pre Opísanie

METAJAZYK vo výpočtovej technike jazyk používaný na opísanie iného jazyka
OPIS opísanie
POPIS vpísanie potrebných údajov, opis, opísanie