Výsledky vyhľadávania pre Opacny vyznam

ANTONÝMIA jav, keď slová majú opačný, protikladný význam
ANTONYMUM opozitum - opačný význam slova
OPOZITUM slovo s opačným významom