Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Opakovani

ALITERÁCIA opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov
ANAFORA opakovanie časti skladby
ANAFORA opakovanie slov na začiatku veršov
ANAFORY opakovanie slov na začiatku veršov
ANTICYKLICKÝ opak cyklického opakovania, necyklický
ANTISTROFA opakovanie tých istých slov na konci verša, epifora
DIAFORA rečnícky obrat opakovaním určitého výrazu
ECHO bezprostredné doslovné opakovanie frázy v piane (hud.)
ECHOFRÁZIA chorobné opakovanie počutého
EPIFORA opakovanie toho istého slova na konci verša