Výsledky vyhľadávania pre Opakovanie tých istých slov

ANTISTROFA opakovanie tých istých slov na konci verša, epifora