Výsledky vyhľadávania pre Opis

ABC časopis pre deti
ABC český časopis pre mládež
ABONMÁN predplatné na časopis (zastar.)
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
ADAMS americký románopisec, historik, esejista a tvorca viacerých životopisných diel (Henry, 1838-1918)
ADMINISTRÁCIA hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
AGEE americký básnik, kritik, románopisec, dramatik a scenárista (James, 1909-1955)
ALEMÁN španielsky románopisec
ALEMÁN španielsky románopisec, prozaik (Mateo, 1547-1614)