Výsledky vyhľadávania pre Opisovanie

KOREŠPONDENCIA dopisovanie, listy, vzťah medzi javmi a teóriami, ktoré si vzájomne zodpovedajú, v logike relácia medzi dvomi triedami, v geometrii rovnoľahlosť, osová súmernosť