Výsledky vyhľadávania pre Orba

ANTIROMÁN románová tvorba v 60. a 70. rokoch 20. storočia vo Francúzsku
BIČ korbáč
BIČE korbáče
CREATOON tvorba, po anglicky
DIGAMÉCIA tvorba dvoch typov pohlavných buniek jedným jedincom
EPIKA dejová básnická tvorba, epická tvorba, literárny druh
EROTIKA ľúbostná básnická tvorba
FESSLOVÁ česká telesne postihnutá športovkyňa - diskárka, guliarka, oštepárka, plavkyňa a florbalistka (Jana, *1976)
GAMETOGENÉZA pohlavné rozmnožovanie rastlín, tvorba a dozrievanie gamét, tzv. gamogónia
HEMATOPOÉZA krvotvorba, tvorba červených krviniek