Výsledky vyhľadávania pre Order skr

AC Australian companion (skr.), hodnosť v ráde Order of Australia
FDR flight data recorder (skr.)
OL ordered list (skr.)
ORD order (skr.)
RAD reactive attachment disorder (skr.), emočná porucha (angl.skr.)
TMO tel. money order (skr.)