Výsledky vyhľadávania pre Organicka dusikata zlucenina

AMIDÍN derivát uhľovodíkov, dusíkatá organická zlúčenina
IMID organická dusíkatá zlúčenina
NITRIL organická dusíkatá zlúčenina na báze kyanovodíka