Výsledky vyhľadávania pre Organicke zluceniny

ACETYLÁCIA zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny
ACYLÁCIA zavádzanie acylovej skupiny do organickej zlúčeniny
ALDEHYDY organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
ALDOLY organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu
ALKANAL druh organickej zlúčeniny
ALKYLÁCIA zavádzanie alkylu do molekuly organickej zlúčeniny
AMID druh organickej jednomocnej zlúčeniny
AMIDY organické zlúčeniny
AMINÁCIA zavedenie aminoskupiny do molekuly organickej zlúčeniny
ANOLY organické zlúčeniny