Výsledky vyhľadávania pre Organizácia b

AACO Arab Air Carries Organization, Arabská organizácia leteckých dopravcov (angl.skr.)
AC Agir ensemble contre le Chômage, francúzska organizácia na obranu nezamestnaných
ADRESA údaj o mene a bydlisku adresáta, miesto dodania s menom osoby, lokalita, kde sa nachádza osoba alebo organizácia
CECH stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov, prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku, slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení
DAG Directorate for Geographical Affairs (skr.), organizácia prevádzkovaná Libanonskou armádou, zodpovedná za manažovanie geopriestorových informácií o Libanone (angl.skr.)
DONOR osoba alebo organizácia, ktorá nezištne poskytne peniaze alebo vecný dar
ETA baskická separatistická organizácia
FIFA Medzinárodná organizácia futbalu (skr.)
IRA tajná Írska republikánska armáda, Irish Republican Army (skr.), tajná írska organizácia
ISO independent sales organization (skr.), nezávislá odbytová organizácia (angl.skr.)