Výsledky vyhľadávania pre Organizmus na 5 písmen

AERÓB baktéria potrebujúca pre život voľný kyslík, organizmus závislý od kyslíka, aerobiont
AMÉBA jednobunkový organizmus, meňavka
BIONT organizmus
EKÁDA prispôsobený organizmus
PRVOK organizmus patriaci do ríše Prvoky