Výsledky vyhľadávania pre Originál text

KOLÁCIA porovnávanie originálu textu s opisom, kontrola úplnosti jednotlivých výtlačkov knihy
ZDROJ originálny text, autor originálneho textu