Výsledky vyhľadávania pre Osam

ALONE osamelý, po anglicky
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
BOSOVAŤ obkladať stavbu bosami
DESOLATIO dezolácia, osamotenie, opustenosť
EINSAM osamelý, po nemecky
IZOLÁCIA osamotenosť
IZOLÁCIA osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov, zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb, zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným zvukovým elektrickým a pod. vonkajším vplyvom
IZOLOVANÝ oddelený, osamotený
JOS josamycín (skr.)
JOTÁCIA polosamohláskové i, ktoré tvorí s nasledujúcou samohláskou dvojhlásku