Výsledky vyhľadávania pre Osnova na čŕt

KOSTRA osnova, náčrt
SCHÉMA názorné zobrazenie, vzor, nárys, osnova, náčrt, rozvrh, neživotná konštrukcia literárneho diela, neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja