Výsledky vyhľadávania pre Osobných

ANTROPONOMASTIKA výskum pôvodu osobných mien
GRAFOLÓGIA určovanie osobných vlastností z charakteru písma, psychológia písma
INDIVIDUALIZMUS zdôrazňovanie a uprednostňovanie osobných záujmov, zdôrazňovanie významu jednotlivca, výklad spoločenských javov ako výsledku činnosti jednotlivcov
KOLEKTIVIZMUS podriaďovanie osobných záujmov kolektívu, preceňovanie významu kolektívu
NACIONÁLE súhrn osobných údajov, najčastejšie v podobe písomného dokumentu
SUBJEKTIVIZMUS učenie o osobnosti ako základnom meradle všetkého diania a vývoja, zobrazenie skutočnosti podľa osobných, vnútorných predstáv a pocitov