Výsledky vyhľadávania pre Osvedčenie

AO autorské osvedčenie (skr.)
ATEST osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku
ATEST písomné potvrdenie, osvedčenie o kvalite, atestát
ATESTÁCIA osvedčenie, posudok, potvrdenie, vysvedčenie
ATTEST osvedčenie, po anglicky
CERTIFIKÁT atestácia, doklad, osvedčenie
CERTIFIKÁT potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami,overenie, preukaz
DIPLOM doklad o získaní kvalifikácie, písomné osvedčenie
DOKLAD osvedčenie
LICENCIA osvedčenie výrobného postupu