Výsledky vyhľadávania pre Osy

ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
AMPICILÍN polosyntetické antibiotikum, druh penicilínu
ASIBILÁTA polosykavka
AXIÁLNY osový, združený podľa osy, v smere osy
BANDITA lúpežník, násilník, lupič, zlosyn, gangster
BIÓM geograficky rozsiahly ekosystém
BOSONOHÝ s bosými nohami, bosý
DOSÝTOSTI dosýta
ECESIA vzídenie a trvalé uchytenie rastliny v spoločenstve, poraste alebo ekosystéme
EDIKTY úradné výnosy (hist.)