Výsledky vyhľadávania pre Ot det

ANJELIČKÁRKA tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov
ANNA svätica, patrónka matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov v strieborných baniach a povrazníkov. Podľa kresťanskej legendy matka Panny Márie, ktorú počala, keď sa jej zjavil anjel.
BUGINA malý terénny automobil s otvorenou karosériou a ochranným rýmom, detský kočiarik
BZUČADLÁ detské zvukové hračky, ktoré sa skladajú z tvrdého papierového alebo lepenkového kotúča (4 – 6 cm), cez stred ktorého je prepichnutá zastrúhaná palička (3 – 6 cm)
INTENZIMETER v jadrovej fyzike prístroj registrujúci počet impulzov prichádzajúcich za jednotku času na jeho vstup z detektora rádioaktívneho žiarenia
KAZUISTIKA posúdenie jednotlivého prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy, súhrn pozorovaní priebehu tej istej choroby u niekoľkých chorých, konkrétnosť, detailnosť
LALOT džavot detí (expr.)
MADAČKA slovenský potok na rozhraní okresov Detva a Lučenec
NEMECKÁ slovenský potok pri Detve
OCINO otec (det.)