Výsledky vyhľadávania pre Otača sa

ABS systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení automobilu
MAGNETKA magnetická ihla, ľahký magnet, ktorý sa vo vodorovnej polohe voľne otáča a slúži ako strelka kompasu
NUTÁCIA špirálovitý pohyb niektorých rastlinných orgánov, kolísanie zemskej osy pôsobením príťažlivosti Mesiaca, otáčavé pohyby rastlín
ROTOVALO otáčalo sa
ROTOVAŤ otáčať sa, krútiť sa, točiť sa (odb.)
TITUBÁCIA potácanie sa ako prejav poruchy vyššej nervovej sústavy