Výsledky vyhľadávania pre Otecko

APÍK apko, otecko (fam.)
APÍK otecko (fam.)
APÍK otecko (hovor.)
APÍK otecko (hypok.)
APINKO otecko familiárne
APKO otec, otecko (fam.)
APKO otec, otecko, tatino, tatko (fam.,dom., hypok.)
APO otec, otecko (hovor., fam., dom.)
APUKA otecko, po maďarsky
DAD otecko, tatko, tato, po anglicky