Výsledky vyhľadávania pre Otony

NUKLEÓN spoločný názov pre elementárne častice tvoriace atómové jadro, neutróny a protóny