Výsledky vyhľadávania pre Ovazne

ELONGÁCIA predĺženie, vzdialenosť, výchylka z rovnovážnej polohy, uhlová vzdialenosť planét od Slnka
ELONGÁCIA výchylka z rovnovážnej polohy
KRYŠTÁL pevná látka, v ktorej sú rovnovážne polohy častíc priestorovo periodicky usporiadané, teleso pravidelného tvaru vznikajúce tuhnutím kvapaliny
STABILIZÁCIA ustálenie, upevnenie, uvedenie do pôvodného rovnovážneho stavu