Výsledky vyhľadávania pre Ovce

ÁÁ citoslovce bolesti
citoslovce prekvapenia
ÁA citoslovce údivu
AAÁ citoslovce prekvapenia
ABRAHÁMOVČAN obyvateľ obce Abrahámovce
ABRAHÁMOVČANKA obyvateľka obce Abrahámovce
ABRANOVČAN obyvateľ obce Abranovce
ABRANOVČANKA obyvateľka obce Abranovce
ADAMOVSKOKOCHANOVČAN obyvateľ obce Adamovské Kochanovce
ADAMOVSKOKOCHANOVČANKA obyvateľka obce Adamovské Kochanovce