Výsledky vyhľadávania pre Ox

AAO Amino Acid Oxidase (skr.)
ABA Amatérska boxerská asociácia (skr.)
ABSINTIZMUS chorobná žiadostivosť po alkoholických nápojoch, toxikománia
ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu
ACETOL hydroxyacetón
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDIFIKÁCIA znečistenie vzduchu oxidom siričitým
AETIOS grécky doxograf, autor zbierky filozofických názorov, Aetios z Antiochie (okolo 100 po Kr.)
AFLATOXÍN mikroorganizmami produkovaný toxín
AFLATOXÍN toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách