Výsledky vyhľadávania pre Oxid hliníka

ALIT hornina s vysokým obsahom voľne hydratovaných oxidov hliníka
BAUXIT červená usadená hornina s obsahom kremičitanov železa a oxidov železa a hliníka, najdôležitejšia hliníková ruda
ELOXÁCIA povrchová úprava hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou
SPINEL oxid Mg a Al (horčíka a hliníka)