Výsledky vyhľadávania pre Oziaril

OZLATIL ožiaril (kniž.)
OZORIL ožiaril (bás.)
OZORILA ožiarila (bás.)
OZORILI ožiarili (bás.)
OZORILO ožiarilo (bás.)