Výsledky vyhľadávania pre Oznam ces

HOLUB svetoznámy český lekár, kartograf, etnograf, objaviteľ a cestovateľ (Emil, 1847-1902)
KAFKA svetoznámy český hypnotizér, umelecký rezbár a kamenár, bádateľ v odbore experimentálnej psychológie (Břetislav, 1891-1967)
KOMUNIKÁCIA spojenie, doprava, dopravná cesta, vzájomný styk, oznámenie, správa
NOTIFIKÁCIA oznámenie, úradné oznámenie odovzdané cudzej vláde diplomatickou cestou, podanie nóty
PRAVIT oznámiť, po česky (kniž.)
TELEGRAM písomná správa, oznámenie poslané telegrafickou cestou