Výsledky vyhľadávania pre Pácha

ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
AKROLEÍN zapáchajúca bezfarebná tekutina aldehyd
ALIBI dôkaz neprítomnosti na mieste činu v dobe jeho spáchania, výhovorka, dôkaz neviny
AMONIAK čpavok, bezfarebný zapáchajúci plyn
ARZÁN prudko jedovatý bezfarebný plyn zapáchajúci po cesnaku, arzenovodík
BZDOCHA druh zapáchajúceho hmyzu
CORONER v anglosaských krajinách úradník vyšetrujúci prípady násilnej smrti, vydávajúci predbežný úsudok o jej príčine a páchateľovi
CULPRIT páchateľ, po anglicky
DELIKVENCIA páchanie trestnej činnosti
DELIKVENT páchateľ, vinník, previnilec