Výsledky vyhľadávania pre Pálenka nárečovo

HRIAŤA hriate, zohriata pálenka (nár.)
KVIT pálenka, liehovina, tvrdý alkohol, pálenka, čistý lieh (zast., hovor., nár.)
OKVIT pálenka, lieh (nár.)